Workshop

Workshop: Productie en applicatie PHA’s uit afvalstromen

Graag nodigen wij u uit voor de consortiumvorming workshop: “Productie en applicatie van polyhydroxyalkanoaten uit heterogene biomassa afval-, rest- en nevenstromen” op dinsdag 17 december aanstaande, in Wageningen.

Organisator Wageningen UR Food & Biobased Research, Witteveen+Bos
Datum

di 17 december 2013 09:30 tot 17:00

Locatie Forum, gebouwnummer 102
Droevendaalsesteeg 2
102
6708 PB Wageningen
0317–482160
Zaal/kamer Precieze locatie volgt nog

Achtergrond

In Nederland zijn er op dit moment allerlei initiatieven die aandacht besteden aan verwaarding van heterogene biomassa, afval-, rest- en nevenstromen en aan productie van polyhydroxyalkanoaten (PHA’s) in het bijzonder. Dit gebeurt echter ‘versnipperd’. Veel partijen hebben de wens om zaken samen op te pakken.

Door het bundelen van kennis en gezamenlijke focus op de voornaamste bottlenecks rondom de ontwikkeling van PHA’s, willen we ontwikkelingen stroomlijnen en intensiveren. Doel is grootschalige commerciële productie en toepassing van PHA’s te versnellen.

Onderzoeksinstelling Wageningen UR Food & Biobased Research en ingenieursbureau Witteveen+Bos hebben samen met enkele andere partijen het initiatief genomen voor een gezamenlijk “PHA onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma”. De officiële aftrap voor dit PHA-programma geven we op 17 december 2013.

Doel van de workshop

De workshop heeft als doel het samenstellen van een consortium voor een gezamenlijk “PHA onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma”. Met elkaar willen we praten over de vraag wie wil deelnemen aan het consortium en over taakverdeling. We bespreken welke projecten er reeds lopen en hoe die in te passen zijn in een overkoepelend programma. Daarnaast zal financiering uiteraard aan bod komen. Voor deze publiek-private samenwerking zal een bijdrage ‘in kind’ maar ook ‘in cash’ gevraagd worden van de consortiumleden. Belangrijk om daarbij te weten, is dat er inmiddels concreet zicht op een financiële bijdrage van het Rijk voor een programma en dat verschillende regio’s hun interesse hebben laten blijken.

Deze workshop wordt mede georganiseerd door Witteveen+Bos.

Logo W+B.png

Meer informatie

Zicht op consortiumleden én concrete activiteiten is voor ons van groot belang. Daarom nodigen we u graag uit voor deze workshop. Meer informatie, zoals het programma en het opgaveformulier voor de workshop, sturen wij u na aanmelding toe. Het programma bevat een plenair gedeelte en een interactief gedeelte waarin vier groepen worden geformeerd. De samenstelling van deze groepen is afhankelijk van uw plaats in de keten en uw inhoudelijke bijdrage. Eén week van te voren wordt additionele informatie toegezonden naar alle deelnemers.

Aanmelden

Interesse? Meld u aan door een mail te sturen naar Hans Mooibroek via onderstaande button.

Meld u aan