Suikerbieten

Een belangrijk product van de Nederlandse akkerbouw zijn suikerbieten. Ze zijn in Nederland en Europa de belangrijkste bron van suiker en worden hiervoor dan ook primair geteeld, maar ze kunnen ook onder andere gebruikt worden voor de productie van bioethanol of ABE (Aceton, butanol, ethanol). Naast de huidige centrale verwerking van suiker, zou de capaciteit voor suikerbieten verwerking uitgebreid kunnen worden met kleine decentrale fabrieken. Decentrale (voor)bewerking van bieten levert verschillende voordelen op.

  1. Door de bieten voor te bewerken, worden ze langer houdbaar. Dit zorgt ervoor dat de verwerking van de suikerbieten niet langer gebonden is aan de bietencampagne. Installaties kunnen dan volcontinu draaien in plaats van maar 4 maanden. Dit geeft een capaciteitswinst van 200%.
  2. Tussenproducten, zoals ruwe suiker en deels gezuiverde ethanol, hebben een verminderd gewicht doordat het water voor het grootste deel verwijderd is. Als ruwe suiker in plaats van verse bieten naar de centrale verwerking getransporteerd zouden worden heeft deze vijfvoudige gewichtsvermindering een aanzienlijke daling in de transportkosten tot gevolg.
  3. Verminderde transport- en energiekosten gelden ook voor de melasse verwerking, die normaliter vanaf de suikerverwerkende fabriek ingedampt en weer verder getransporteerd wordt.
  4. Door lokale verwerking blijven het water, tarra en de mineralen op het land. Dit draagt bij aan een duurzame landbouw door het herstellen van de keten. Verder zal er geen centrale afvalverwerking voor de mineralen meer nodig zijn, wat tot kostenbesparingen zal leiden.
  5. Decentrale verwerking zal verder leiden tot lagere kosten in de gehele keten. Door de verschuiving van het productieproces van de centrale fabriek naar de lokale boer kan dit zorgen voor de generatie van extra inkomsten en een toename van de werkgelegenheid op het platteland, dus meer groene jobs op het erf.

Deze PPS richt zich in 2014 op de technische ontwikkeling van een nieuwe methode voor suikerbietenverwerking naar aceton, butanol en ethanol die van toepassing is op kleine schaal.