PHA's

De omzetting van laagwaardige reststromen naar hoogwaardige producten, zoals bioplastics op basis van PHA’s is één van de perspectiefvolle valorisatieroutes voor relatief natte biomassastromen op kleine schaal.

Al decennia wordt gewerkt aan de productie en verdere ontwikkeling van verschillende typen PHA’s en hun specifieke, industriële toepassings-mogelijkheden.

Micro-organismen kunnen PHA’s produceren en ook weer afbreken; ze worden niet vanuit minerale olie geproduceerd en zijn biologisch afbreekbaar in de composteerbak, de bodem en de zee. De toepassingsmogelijkheden van PHA bevinden zich in de marktsegmenten voor consumentenproducten, farmaceutische en medische producten, land- en tuinbouw, catering en verpakkingsmaterialen. Het is nog lastig om, zelfs onder goed gecontroleerde omstandigheden in een fermentor, uiteindelijk altijd de juiste PHA samenstelling en kwaliteit te verkrijgen. Ook is de prijs voor de productie nog te hoog, wat wordt veroorzaakt door kostbare componenten van het groeimedium voor de bacteriën, de hoge investeringskosten voor fermentatiefaciliteiten en down-stream processing.

Binnen deze PPS zal de aandacht liggen op de bepaling van de optimale keten voor productie en toepassing van PHA en het samenbrengen van stakeholders. Er is een onderzoeksstrategie gekozen die een oplossing moet bieden voor de volgende technologische en logistieke hobbels: Welke grondstoffen kunnen worden gebruikt (afvalwater en andere heterogene afvalstromen zoals GFT, groenafval en mest) en mede afhankelijk daarvan: waar zal de PHA productie plaats vinden? Hoe kan het uiteindelijke product (PHA) worden gescheiden van het celmateriaal? Hoe kan een constante en goede kwaliteit PHA worden geproduceerd volgens de eisen van de eindgebruiker uit een steeds wisselende kwaliteit grondstof?