Maïs

Maïs wordt in belangrijke mate ingezet als veevoeder maar biedt ook componenten voor food of non-food toepassingen. Het stro kan ingezet worden voor vezelproductie en in meer laagwaardige zin als grondstof voor energetische doeleinden. Binnen deze pps wordt gezocht naar economisch rendabelere mogelijkheden om deze grondstof zo hoogwaardig mogelijk te benutten.

In 2013 is gekeken naar de ethanol productie van het zetmeel en de valorisatie van de eiwit- c.q. restfractie. De mogelijkheden van de eiwitfractie als grondstof voor diervoeders is onderzocht en ook zijn de mogelijkheden verkend om het eiwit te raffineren om het waardevolle eiwit zeïne te isoleren. De waarde van de restfractie als diervoeder bleek beperkt; terwijl het duidelijk werd dat voor de zeïne isolatie veel ontwikkeling nodig is om de rentabiliteit van de isolatie op een voldoende hoog niveau te krijgen. In overleg met de betrokken bedrijven is besloten in 2014 de mogelijkheid te onderzoeken van eenvoudige behandelingen van ingekuilde maïskorrels als grondstof voor veevoeding, als eerste stap naar verhoogde valorisatie. Deze business case draagt bij aan meer lokale productie van veevoeders en kan opmaat zijn naar verdere verwaarding van maïs op kleine schaal.