• Paulien-grasraffinage-vat-II-A.jpg
  • biomassa-beschikbaarheid.jpg
  • Steef-en-Richard-refinen-IV.jpg

Kleinschalige bioraffinage


Kleinschalige Bioraffinage zal een belangrijke rol gaan spelen in de bio-economie. Efficiënte aanwending van het beschikbare biomassapotentieel (landgewassen, algen en agro-, proces- en post-consumer residuen) voor de synergetische coproductie van biomassaproducten voor food én non-food toepassingen – waarbij mineralen en waterkringlopen worden gesloten en residuen worden hergebruikt – is dé manier om biomassa ten volle te benutten binnen de diverse marktsegmenten van de NL economie. Kleinschalige Bioraffinage speelt hierin een essentiële rol, daar hiermee natte (vaak bederfelijke) biomassastromen decentraal kunnen worden voorbewerkt, waardoor deze langer houdbaar en opgeslagen kunnen worden en goedkoper kunnen worden getransporteerd. Eventuele regionale vervolgprocessen worden hierdoor minder seizoensgebonden, waardoor deze faciliteiten efficiënter gebruikt kunnen worden. Kleinschalige processen zijn tevens sneller te realiseren vanwege de relatief lage investeringsbehoefte en het veelal regionale karakter van deze initiatieven wat het draagvlak voor de realisatie aanzienlijk vergroot.

In dit Publiek-Private Samenwerkingsverband (PPS) met een omvang van circa twee miljoen euro per jaar werken ongeveer 35 Nederlandse stakeholders uit met name het MKB en de industrie tezamen met Wageningen UR (DLO) aan de ontwikkeling en marktimplementatie van enkele veelbelovende concrete business cases op het gebied van de duurzame teelt en valorisatie van biomassa door middel van Kleinschalige Bioraffinage.